E-mail: info@logofun.be
0497 94 48 12

Wat?

Wij behandelen volgende problemen of stoornissen:

  • Leerproblemen en – stoornissen:
    – Dyslexie (problemen met leesvaardigheden)
    – Dyscalculie (problemen met de rekenvaardigheden)
    – Dysorthografie (problemen met spelling)
  • Taalontwikkelingsproblemen en – stoornissen
  • Articulatieproblemen
  • Neurogene stoornissen
OverOns