E-mail: info@logofun.be
0497 94 48 12

Hoe?

We starten met een intakegesprek, waarbij de hulpvraag aan bod komt en waarbij de voorgeschiedenis nagevraagd wordt.

Tijdens het onderzoek wordt a.d.h.v. testen nagegaan of er een problematiek aan-wezig is en hoe groot deze is.

Een onderzoek kan meerdere sessies in beslag nemen. De resultaten hiervan worden in een uitgebreid logopedisch aanvangsbilan opgenomen en nadien (multidisciplinair) besproken.

Indien het aangewezen is logopedische therapie op te starten wordt een handelingsplan uitgewerkt om doelmatig te werken aan de hand van concrete doelen en gepaste begeleiding.

We werken zoveel mogelijk multidisciplinair met verschillende disciplines zoals CLB, zorgcoördinatoren, (taak-)leerkrachten, (kinder-)artsen, neurologen, psychologen, orthodontisten, kinesitherapeuten, huisartsen…

Wanneer de therapie gestart wordt, proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen en beslissen we na overleg waar en wanneer de therapie zal doorgaan. Dit kan op de praktijk en op school.

We werken met vaste wekelijkse afspraken, de sessies duren 30 minuten of 1 uur met een frequentie van 1 of meerdere keren per week.

Telelogopedie is therapie op afstand zonder dat de klant en de logopedist in dezelfde ruimte zijn. Dit kan enkel in samenspraak met de logopedist.