E-mail: info@logofun.be
0497 94 48 12

Alix Henry

Coördinerende logopediste en Logopediste - leer, taal en articulatieproblemen of stoornissen

In 2007 studeerde ik met onderscheiding af aan de Hogeschool Gent als ‘Professionele bachelor in de logopedie’. In december 2007 startte ik als logopediste in het O.L.V. ziekenhuis te Aalst op verschillende diensten. Ik heb ervaring met neurogene stoornissen zoals afasie, dysartrie en dysfagie bij mensen met een N.A.H. (niet aangeboren hersenletsel) en degeneratieve aandoeningen (A.L.S., M.S., Parkinson, dementie, …).

Daarnaast werkte ik in een groepspraktijk als zelfstandige logopediste met kinderen met taal- , spraak – en leerproblemen.

Sinds 2010 ben ik werkzaam geweest bij de Stad Gent voor het departement Onderwijs als logopediste in type 1, type 2 en type 3 onderwijs, met licht tot ernstig mentaal gehandicapte kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Ik heb ervaring met het behandelen van kleuters en kinderen met A.S.S., dysfasie, dyspraxie, syndroom van Down, …

In 2019 en 2020 was ik werkzaam als ondersteuner binnen het Ondersteuningsnetwerk, verbonden aan basisscholen in en rond Gent. Ik werkte zowel met leerkrachten, schoolteams en kinderen met expertise in ‘Basisaanbod’, ’type 3′ en ’type 9′.

In 2010 startte ik op zelfstandige basis een logopedische praktijk. Sinds 2012 is de praktijk LogoFun gevestigd in Gentbrugge en werd deze een groepspraktijk. Ik ben werkzaam als behandelende logopediste en coördinator van een gemotiveerd team. Ik heb binnen de praktijk ervaring met kinderen, studenten en volwassen met leerproblemen – en stoornissen, taalproblemen – en stoornissen en articulatieproblemen en -stoornissen.

Ik heb kennis van SMOG – gebaren en behaalde hiervoor een certificaat van de Vives Hogeschool in 2017.

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.

Gedeconventioneerd