E-mail: info@logofun.be
0497 94 48 12

Hoe?

Wij behandelen volgende problemen of stoornissen:

 • Leerproblemen en – stoornissen bij kinderen:
 • Dyslexie (problemen met leesvaardigheden)
 • Dyscalculie (problemen met de rekenvaardigheden)
 • Dysorthografie (problemen met spelling)
 • Hierbij werken we nauw samen met de school en CLB ,indien wenselijk, en is er regelmatig multidisciplinair overleg.
 • Taalontwikkelingsproblemen en – stoornissen bij kinderen.
 • Stemproblemen (stemhygiëne en foutief stemgebruik) bij kinderen en volwassenen (In het kader van beroep of studie)
 • Articulatieproblemen bij kinderen, studenten en volwassenen.
 • Myofunctionele stoornissen
 • Neurogene stoornissen bij volwassenen:
 • Afasie
 • Dysartrie
 • Dysfagie
 • Apraxie
 • Gehoorstoornissen
 • studiebegeleiding
 • Typ10 lessen