Logofun

Voor de meeste stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. Er kan dan meestal een terugbetaling van 75% verkregen worden.

Indien terugbetaling via de klassieke verzekering niet kan, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende verzekering. U kan best bij uw mutualiteit navragen wat zij aanbieden. Het aantal zittingen en het percentage van de terugbetaling worden bepaald door uw mutualiteit.

Alle logopedisten werkzaam bij LogoFun zijn erkend door het RIZIV en zijn geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze werken volgens de officiële tarieven met een extra kost voor verplaatsing aan huis.

Momenteel gelden de volgende tarieven:

Honorarium REM-geld (zonder voorkeursregeling) REM-geld (met voorkeursregeling - WIGW)
Aanvangsbilan (30') € 32,20 € 7,5 € 3
Evolutiebilan € 45,9 € 11 € 4,5
Individuele sessies buiten school (30') € 23,60 € 5,5 € 2
Individuele sessies buiten school (60') € 47,40 € 11 € 4,5
Individuele sessie op school (30') € 22,80 € 6* € 2

* Voor een behandeling op school betaal je € 6 REM-geld en voor een vergelijkbare be-handeling buiten de school € 5.5.

Het derde betalersysteem kan in bepaalde gevallen toegepast worden maar niet voor verstrek-kingen op school.

Graag 24u op voorhand verwittigen bij afwezigheid. Zo niet zal de volledige therapie aangerekend worden.